MEVZUAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Haberler - Haber Arşivi
Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı 2023 Yılı Kayıt Duyurusu 22.11.2022
Hukuki Himaye Sigortası Hakkında Duyuru 26.09.2022
Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) Kapsamında çıkarılan ve yargı camiasını ilgilendiren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiştir. 17.10.2019
TBMM Genel Kurulunda Bulunan ve Bakanlığımızı İlgilendiren Teklifler 19.09.2019
TBMM İhtisas Komisyonunda Bulunan ve Bakanlığımızı İlgilendiren Teklifler 19.09.2019
Bölge adliye mahkemelerinin işleyişinde bazı değişiklikler yapan 7165 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28/02/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 28.02.2019
Taslağı Bakanlığımızca hazırlanan "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" 28/02/2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiştir. 28.02.2018
Taslağı Bakanlığımızca hazırlanan "659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı" 21/02/2018 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarına görüşe gönderilmiştir. 21.02.2018
Taslağı Bakanlığımızca hazırlanan "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" 14/02/2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda kabul edilmiştir. 14.02.2018
Bakanlığımızca hazırlanan "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" 31/01/2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. 31.01.2018
Bakanlığımızca hazırlanan “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı" 17/11/2017 tarihinde görüşe sunulmuştur 17.11.2017
Bakanlığımızca hazırlanan “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı" Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 12/10/2017 tarihinde kabul edilmiştir. 12.10.2017
Bakanlığımızca hazırlanan “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 20/07/2017 tarihinde kabul edilmiştir. 20.07.2017
Bakanlığımızca hazırlanan “Mağdur Hakları Kanun Tasarısı” taslağı kamu kurum ve kuruluşlarına görüşe gönderilmiştir. 17.07.2017
Bakanlığımızca hazırlanan “Anayasa Değişikliğine Uyum Amacıyla Yargıya İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 14/06/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir. 14.06.2017
Bakanlığımızca hazırlanan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı 25/05/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir. 25.05.2017
Bakanlığımızca hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 24/11/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 24.11.2016
Bakanlığımızca hazırlanan Bilirkişilik Kanunu Tasarısı 03/11/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. (TBMM Tarafından Kabul Edilen Metin) 3.11.2016
Bakanlığımızca hazırlanan Bilirkişilik Kanunu Tasarısı 03/11/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 3.11.2016
Bakanlığımızca hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 22/10/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. 22.10.2016
Bakanlığımızca hazırlanan ve 01/07/2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 23.07.2016
Bakanlığımızca hazırlanan ve 01/07/2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1.07.2016
Bakanlığımızca hazırlanan ve 23/04/2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu 05/05/2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5.05.2016
Bakanlığımızca hazırlanan ve 24/03/2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07/04/2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7.04.2016
Bakanlığımızca hazırlanan Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı 24/03/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 24.03.2016
Bakanlığımızca hazırlanan Bilirkişilik Kanunu Tasarısı 09/02/2016 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiş ve bu Tasarı Bakanlar Kurulunca kanunlaşması amacıyla 04/03/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. 4.03.2016
Bakanlığımızca hazırlanan " Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı Taslağı" kamu kurum ve kuruluşlarına görüşe gönderilmiştir. 1.02.2016
İdari yargıda işyükünün azaltılması ve alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "İdari Yargıda İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı" 12/10/2015 tarihinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına görüşe gönderilmiştir. 12/10/2015 12.10.2015
Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliğinin Antalya toplantısı 9-10 Ekim 2015 tarihlerinde ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisinde gerçekleştirilmiştir. 10.10.2015
Ceza yargılamalarında işyükünün azaltılması ve alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Ceza Muhakemesinde İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" taslağı 10/07/2015 tarihinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına görüşe gönderilmiştir 13.07.2015
Bilirkişilik Kanunu Tasarısı taslağı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne sunulmuştur. 18.05.2015
Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun 717 sıra sayılı Raporu 8.05.2015
Bakanlığımızca kurulan İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu, Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ’ın katılımıyla 28/02/2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantısıyla çalışmalarına başlamıştır. 5.03.2015
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı 26/12/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevk edilmiştir. 26.12.2014
6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 20/11/2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. 20.11.2014
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 23/10/2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 05/11/2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5.10.2014
6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18/06/2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 28/06/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazate'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 28.06.2014
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18/06/2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. 18.06.2014
Avukatlık Kanun Taslağı görüşe sunulmuştur. 18.04.2014