Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) Kapsamında çıkarılan ve yargı camiasını ilgilendiren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiştir.