TBMM Genel Kurulunda Bulunan ve Bakanlığımızı İlgilendiren Teklifler

TBMM Genel Kurulu Gündeminde olup, Bakanlığımızı İlgilendiren Kanun Teklifi Bulunmamaktadır.