MEVZUAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Soru Önergeleri Bürosu

-Milletvekilleri tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı sorulara cevap vermek,

-Milletvekilleri tarafından Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcılarına yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergelerine cevap vermek,

-Milletvekilleri tarafından Sayın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına yöneltilip Bakanlığımızı ilgilendirdiği yönüyle görüş istenilenler ile diğer bakanlıklara yöneltilip ilgili bakanlıkça Bakanlığımızı ilgilendiren yönüyle görüş istenilen yazılı soru önergesinin cevabına esas olmak üzere cevap hazırlamak,

-Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.