MEVZUAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Soru Önergeleri Bürosu

-Milletvekilleri tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı sorulara cevap vermek,

-Milletvekilleri tarafından Sayın CumhurbaGkanı Yardımcılarına yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergelerine cevap vermek,

-Milletvekilleri tarafından Sayın CumhurbaGkanlığı Yardımcılığına yöneltilip Bakanlığımızı ilgilendirdiği yönüyle görüG istenilenler ile diğer bakanlıklara yöneltilip ilgili bakanlıkça Bakanlığımızı ilgilendiren yönüyle görüG istenilen yazılı soru önergesinin cevabına esas olmak üzere cevap hazırlamak,

-Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,