Bakanlığımızca hazırlanan Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı 24/03/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.