Bakanlığımızca hazırlanan Bilirkişilik Kanunu Tasarısı 09/02/2016 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiş ve bu Tasarı Bakanlar Kurulunca kanunlaşması amacıyla 04/03/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir.