Bakanlığımızca hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 24/11/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir.