Bakanlığımızca hazırlanan “Mağdur Hakları Kanun Tasarısı” taslağı kamu kurum ve kuruluşlarına görüşe gönderilmiştir.