6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 23/10/2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 05/11/2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.