Bakanlığımızca hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 22/10/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir.