Bakanlığımızca hazırlanan " Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı Taslağı" kamu kurum ve kuruluşlarına görüşe gönderilmiştir.