Bakanlığımızca hazırlanan ve 23/04/2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu 05/05/2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.