Bilirkişilik Kanunu Tasarısı taslağı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne sunulmuştur.