MEVZUAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Genel Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumlulukları 10/1/2019 tarihli ve 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeniden düzenlenmiştir.

-Adli konulara ilişkin kanunlarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak,

-Bakanlığımıza gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek ve ayrıca Bakanlıklarca gönderilen mevzuat taslaklarının Türk hukuk sistemine ve mevzuat tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek olarak belirlenmiştir.

- Genel Müdürlüğümüz, mevzuat üzerinde çalışmalar yapmak üzere uzman personelden oluşan komisyon kurmaya yetkilidir.

-Dilekçe hakkı ile bilgi edinme hakkı çerçevesinde yapılan ve Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren başvurulara, Genel Müdürlüğümüzce cevap verilmektedir

-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuat hazırlıkları konusunda yapılan toplantılara Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım ve katkı sağlanmaktadır.

-Genel Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumlulukları büro yapılanması şeklinde paylaşılmış olup, bu paylaşım aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

-Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Mevzuat Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 22.01.2019 ] - Webmaster : Mevzuat Genel Müdürlüğü
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.